Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik tel: 41 354 21 13 email: zeromszczaki@op.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: rodo.oswiata@chmielnik.com Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.

Komunikaty

22 czerwca 2016 20:04 | Komunikaty

Odwozy w dniu 24 czerwca 2016 r.

1. Chmielnik, Śladków Mały, Chmielnik - godz. 10.50 - p. K. Sikora 2. Chmielnik, Przededworze, Jasień, Holendry, Chmielnik - godz. 11.10 - p. K. Sikora 3. Chmielnik, Ciecierze, Szyszczyce, Kotlice, Suskrajowice, Bugaj, Kostera, Borzykowa, Chmielnik - godz. 11.10 - p. A. Stępień 4. Chmielnik,...

czytaj więcej »

baner - ziemniak