Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik tel: 41 354 21 13 email: zeromszczaki@op.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: rodo.oswiata@chmielnik.com Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. W swoich postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.

Aktualności

05 maja 2019 11:53 | Aktualności

Gminny Konkurs Ekologiczny ,,Ekoludki”.

30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny ,,Ekoludki”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów i korzyści płynących z recyklingu odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz doskonalenie...

czytaj więcej »

05 maja 2019 11:51 | Aktualności

Spotkanie z pszczelarzem.

29.04.2019 r. w Szkole Filialnej w Suchowoli odbyło się spotkanie z wykonującym zawód pszczelarza panem Tomaszem Dyragą, należącym do Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Spotkanie obejmowało prezentację multimedialną o strukturze pszczół w ulu, a konkretnie o zadaniach,...

czytaj więcej »

05 maja 2019 11:47 | Aktualności

Wycieczka do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku

Dnia 26.04.2019 r. dzieci ze Szkoły Filialnej w Suchowoli z klas: 0S, IS i IIS brały udział w wycieczce do Urzędu Miasta i Gminy w Chmielniku. Celem wycieczki było poznanie instytucji użyteczności publicznej, jaką jest urząd oraz zapoznanie dzieci z zawodem urzędnika. Przewodnikiem po urzędzie...

czytaj więcej »

02 maja 2019 22:23 | Aktualności

O ŚWIĘTACH MAJOWYCH MŁODYCH POLAKÓW ROZMOWY

Wspomnienie ważnych rocznic związanych z dziejami naszego kraju i przypadających na miesiąc maj zgromadziły społeczność szkolną Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego i Gimnazjum im. Kazimierza Tańskiego na uroczystości, podczas której uczniowie powiedzieli o wartościach bliskich...

czytaj więcej »

29 kwietnia 2019 20:40 | Aktualności

KONKURS RECYTATORSKI

Konkurs Recytatorski ,,W krainie przyjaźni i dobrych słów” 25 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbył się etap gminny XVI ,,Małego” Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego ,,W krainie przyjaźni i dobrych słów”. W konkursie wzięło udział 23 uczniów...

czytaj więcej »

23 kwietnia 2019 21:59 | Aktualności

Gminny Konkurs Ekologiczny „Ratujmy naszą planetę”

Organizatorem konkursu jest gmina Chmielnik. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV- VIII szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Chmielnik. Zadaniem konkursowym było wykonanie plakatu kampanii edukacyjnej pt.”Ratujmy naszą planetę” W ramach konkursu uczeń mógł...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2019 22:14 | Aktualności

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Uczeń naszej szkoły Patryk Sokól wziął udział w eliminacjach powiatowych OTWP, które odbyły się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach. Uczestnicy turnieju musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań. Patrykowi zabrakło tylko trzech punktów do...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2019 22:12 | Aktualności

Konkurs na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną

11 kwietnia br. komisja konkursowa w składzie: Anna Olesińska, Jolanta Pisarczyk i Sławomir Grabka oceniła prace zgłoszone do konkursu. Wyniki: I MIEJSCE: Dąbrowska Amelia – 6 C, Kowalski Konrad – 7 B, Kozera Kacper – 6 A. II MIEJSCE: Giza Łukasz – 0 3, Rajch Kinga –...

czytaj więcej »

15 kwietnia 2019 22:03 | Aktualności

Szkolny Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt

Zakończył się Szkolny Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt. Jego celem była popularyzacja piłki ręcznej oraz promocja aktywności fizycznej wśród dziewcząt. W marcu i kwietniu rozegrano mecze pomiędzy reprezentacjami dziewcząt klas piątych, szóstych, siódmych oraz...

czytaj więcej »

09 kwietnia 2019 16:25 | Aktualności

DOWOZY I ODWOZY - EGZAMIN GIMNAZJALNY I EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

DOWOZY I ODWOZY - 10, 11, 12.04.2019 DOWOZY I ODWOZY - 15, 16, 17.04.2019

czytaj więcej »

baner - ziemniak