Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik tel: 41 354 21 13 email: zeromszczaki@op.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: rodo.oswiata@chmielnik.com Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.

Filmy

Miniatura video

Bicie rekordu

I my – po raz pierwszy - dołączyliśmy do bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo–oddechowej wykonywanej przez jak największą liczbę osób. Akcja odbyła się 16 października podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca”. 105 uczniów z klas: 2a, 2d, 3a, 6a i 6 c punktualnie o godz. 12.00 prowadziło półgodzinną resuscytację. Akcja bicia rekordu zorganizowana była po raz trzeci w ramach Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować", który jest prowadzony przez Fundację WOŚP nieprzerwanie od 2006 roku. Jesteśmy przekonani, że nasz udział w akcji przyczynił się do pobicia rekordu z 2013r. Wyniki poznamy w tym tygodniu.

Zobacz film »

baner - ziemniak