Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik tel: 41 354 21 13 email: zeromszczaki@op.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: rodo.oswiata@chmielnik.com Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku

świętokrzyskie

kielecki

Chmielnik

ul. Szkolna 7

Chmielnik

26-020

41 354 21 13
41 354 21 13
zeromszczaki@op.pl

mgr Renata Nowak

mgr Anna Olesińska

mgr Justyna Zamojska

baner - ziemniak