Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik tel: 41 354 21 13 email: zeromszczaki@op.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: rodo.oswiata@chmielnik.com Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.

"RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ"

projektrazem_mozemy_wiecej.png

SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO
W CHMIELNIKU

na podstawie umowy nr RPSW.08.03.06-26-0016/17-00

w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

realizuje projekt:

„Razem możemy więcej”

 

Dofinansowanie projektu z UE: 696 201,60 PLN w latach 2018/2019.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów kl. IV-VII
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku
z matematyki, przyrody, języka angielskiego i informatyki.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

  • wyrównawcze z matematyki i przyrody;
  • wyrównawcze z informatyki i języka angielskiego;
  • rozwijające z informatyki – robotyka i gry logiczne;
  • oparte na zasadzie eksperymentu dla uczniów uzdolnionych z matematyki i przyrody;
  • z logopedą i terapeutą;
  • zapewniające wsparcie psychologiczno–pedagogiczne;
  • warsztatowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • wyjazdy edukacyjne do CK Kopernik w Warszawie i obóz naukowy w Bieszczadach.

 

 

Zajęcia dla uczniów realizowane są przez zrekrutowanych do projektu nauczycieli, którzy zostali przeszkoleni z nowoczesnych metod nauczania oraz wykorzystania narzędzi TIK w pracy z uczniem. W szkole uruchomiona została platforma e-learningowa z elementami wideokonferencji, uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z pomocy nauczyciela w godzinach popołudniowych - dyżury n-li 3 x w tygodniu.

 

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

baner - ziemniak