Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik tel: 41 354 21 13 email: zeromszczaki@op.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: rodo.oswiata@chmielnik.com Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.

EDUKACJA GLOBALNA 2017/2018

Edukacja globalna.

Liderzy edukacji na rzecz rozwoju.

 

Projekt 355/2016/M współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

VI edycja projektu realizowana w polskich szkołach zgodnie z PP  MEN oraz

"Wieloletnim programem współpracy rozwojowej

 

Nowa perspektywa na lata 2016-2020 - CRZ

 edukacja_globalnaorepomoc_polska.png [300x64]

CELE OGÓLNE REALIZACJI PROJEKTU

  1. Zwiększenie roli i miejsca EG w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami podstawy programowej  oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego do podejmowania działań w obszarze EG.
  2. Uświadomienie nauczycielom, że EG jest obecna w ramach  wszystkich  przedmiotów, zajęć szkolnych - jest zadaniem każdego nauczyciela i wychowawcy;
  3. Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich nauczycieli i  uczniów, które są podstawą i gwarancją świadomego, aktywnego obywatelstwa oraz  odpowiedzialności za zrównoważony rozwój świata.
  4. Promowanie pozytywnych postaw i wartości oraz wspieranie uczniów w braniu odpowiedzialności za swoje działania oraz zobaczenie siebie jako obywateli świata, którzy mogą przyczynić się do bardziej pokojowego, sprawiedliwego i zrównoważonego świata.
  5. Rozwijanie poczucia siebie, uznanie różnorodności kulturowej, afirmacji sprawiedliwości społecznej i praw człowieka, a także utrwalanie pokoju i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 

 

1. WYJŚCIE KLAS PIERWSZYCH DO OŚRODKA EDUKACYJNO - MUZEALNEGO "ŚWIĘTOKRZYSKI SZTETL" W CHMIELNIKU

2. LISTY DLA ZIEMI

3. EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

4. 20 MINUT DLA ZDROWIA

5. 8 listopada - EUROPEJSKI DZIEŃ ZDROWEGO JEDZENIA I GOTOWANIA

6. SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

7. "TYDZIEŃ TOLERANCJI"

8. TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ 2017

TEG - LEKCJE O TOLERANCJI

TEG - GODZINY Z WYCHOWAWCAMI KLAS

TEG - ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

TEG - ŻYWE NAPISY

TEG - SPRAWIEDLIWY HANDEL

TEG - CZYTANIE BAJEK W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH

TEG - LEKCJE O CZEKOLADZIE

TEG - DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ

TEG - SPOTKANIE Z WOLONTARIUSZKĄ

TEG -  KĄCIK EDUKACJI GLOBALNEJ

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WOLONTARIATU


baner - ziemniak