Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik tel: 41 354 21 13 email: zeromszczaki@op.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: rodo.oswiata@chmielnik.com Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.

Rada Rodziców

Zarząd:

 

Przewodnicząca – Ewelina Odomska,

Zastępca przewodniczącej – Renata Niedźwiedź,

Skarbnik – Monika Jasińska,

Sekretarz – Anna Bąk,

Członek Zarządu – Dominika Banaczyk,

Członek Zarządu – Kornelia Smagłowska,

Członek Zarządu – Edyta Doros,

Członek Zarządu – Mariusz Pawłowski, 

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 

Przewodnicząca – Anna Sekuła,

Zastępca przewodniczącej– Aneta Majewska,

Członek – Joanna Szczepska.

baner - ziemniak