Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku, z siedzibą ul. Szkolna 7, 26-020 Chmielnik tel: 41 354 21 13 email: zeromszczaki@op.pl Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy pod adresem email: rodo.oswiata@chmielnik.com Dbamy o to, aby Państwa dane były odpowiednio zabezpieczane a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami. W swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasadami ochrony danych osobowych.

Rada Rodziców

Zarząd:

przewodnicząca – Ewelina Odomska,

zastępca – Renata Niedźwiedź,

skarbnik – Aneta Majewska,

członek Zarządu – Kornelia Smagłowska,

członek Zarządu – Joanna Szczepska,

członek Zarządu – Edyta Wesołowska.

członek Zarządu – Renata Guła,

członek Zarządu – Mariola Bęben.

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

przewodnicząca – Anna Sekuła,

zastępca – Dorota Słowik,

członek – Paulina Pająk.

baner - ziemniak