Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski czynnie uczestniczy w życiu szkoły. Do zadań SU należy m. in:

  • uczestnictwo w pracy szkoły, kształtowanie odpowiedzialności za podejmowane działania, dbałość o mienie szkolne i bezpieczeństwo w szkole,
  • edukacja zdrowotna i ekologiczna,
  • edukacja europejska, historia i kultura regionu,
  • tworzenie ceremoniału szkolnego, kultywowanie tradycji,
  • integracja społeczności szkolnej, kształtowanie postawy społecznej, koleżeńskiej, opiekuńczej, wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów.

Opiekunami SU są panie: Anna Idzik, Urszula Pasternak, Małgorzata Lech, Joanna Kucharska, Anetta Sobiegraj, Bożena Szumilas i Robert Wójcik.

 

SU w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodnicząca –Aleksandra Pietrzyk klasa VIII d

 

Zastępca przewodniczącej - Anna Gwadera z klasy VII b

 

Filia  w Lubani -  Amelia Wicha

 

Sekretarz -  Aleksandra Bielecka klasa VII c

 

Skarbnik -  Natalia Gocoł klasy VII c


SU w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodnicząca –Zuzanna Książek klasa VII 

Zastępca przewodniczącej - Amelia Kalita z klasy VII c

Filia  w Lubani -  Amelia Wicha

Sekretarz -  Klaudia Skiba klasa VII d

Skarbnik -  Julia Molisak klasy VII a


SU w roku szkolnym 2016/2017

 

Amelia Kalita, klasa 6c -przewodnicząca

Klaudia Skiba, klasa 6d - zastępca przewodniczącej
Agnieszka Banachowska, klasa 6b - sekretarz

Maria Wójcik, klasa 6a - skarbnik

Amelia Wicha - filia Lubania

Julia Brela - filia Zrecze Duże

 


SU w roku szkolnym 2015/2016

Michalina Chrobot, klasa 6a -przewodnicząca

Aleksander Wcisło, klasa 6c - zastępca przewodniczącej
Agata Angielska, klasa 6b - sekretarz

Konrad Bracichowicz - filia Lubania

 Anita Kwiecień - filia Zrecze Duże


baner - ziemniak